459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Hypofýza – zánět, nádor, zvýšená, snížená funkce

Popis nemocí hypofýzy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Hypofýza je malý, ale významný dirigent celého těla, protože svými hormony ovlivňuje tkáně, orgány i celé tělo. Stejně jako celý mozek je hypofýza bedlivě chráněna lebkou a mozkovými ochrannými obaly.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Ač není onemocnění hypofýzy časté, přesto se můžeme setkat se zánětem (hypofyzitida), nebo nádorovým, většinou benigním (nezhoubným) bujením.

Nemoc hypofýzy se projeví zvýšenou či sníženou tvorbou některého z hormonů, což může ovlivnit celé tělo, proto je onemocnění nebezpečné.

Zánět hypofýzy je způsoben jinou infekcí, důvody nádorového růstu plně pochopeny nejsou. Vina se svaluje na toxické látky našich moderních životů.

Příčiny

  • ionizující záření (ozařování), kouření, těžké kovy, chemikálie, pesticidy
  • genetika, vrozené dispozice, přítomnost v rodině
  • možný je i vliv prodělané infekce, viry, zánět mozku

Komplikace

Zvýšená funkce hypofýzy, hyperpituitarismus

Prolaktinom

Prolaktinom znamená nádorové bujení buněk, které v hypofýze tvoří hormon prolaktin a dochází k jeho nadměrné tvorbě. Prolaktin stimuluje růst prsu v těhotenství a tvorbu mateřského mléka po porodu.

Příznaky – klinický obraz

Pokles sexuálního libida, impotence, porucha erekce, dochází ke zvětšení poprsí. U žen se dále objevuje nepravidelnost, poruchy menstruace a tvorba mateřského mléka.

Akromegalie a gigantismus

Akromegalie a gigantismus jsou způsobeny nadměrnou tvorbou růstového hormonu.

Příznaky – klinický obraz

U dospělých (tedy jedinců, kteří již nerostou) je projevem akromegalie, což je zvětšení do šířky koncových částí těla, především prstů. Gigantismus je totéž onemocnění, ale u dětí a dospívajících se projeví růstem celého těla.

Cushingova nemoc

Cushingova nemoc je nadměrná tvorba adrenokortikotropního hormonu (ACTH), který stimuluje tvorbu kortikoidů v nadledvinách.

Tento problém vypadá nevinně, ale právě nadbytek glukokortikoidů v našem těle může znamenat řadu komplikací, vice viz Cushingův syndrom.

Snížená funkce hypofýzy, hypopituitarismus

Opakem uvedených poddruhů nemoci je snížená činnost hypofyzárních buněk a z ní plynoucí nedostatek hormonů. Jejich příčina je nejčastěji úraz hlavy nebo cévní mozková příhoda, mrtvice mozku.

Jako přiklad si můžeme uvést sníženou tvorbu antidiuretického hormonu, což se projeví jako nadměrné množství moči.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Léky

Nejčastěji volí moderní medicína chirurgické odstranění nádoru hypofýzy, v menší míře ozařování či použití léků.

(Informační zdroje stránky)